HomeTest af kørefærdigheder på el-scooter

Test af kørefærdigheder på el-scooter

Hos Handicap Center Danmark tilbyder vi test af kørefærdigheder på el-scooter.

Testen foretages hos Handicap Center Danmark eller lokalt hos borgeren, hvis den henvisende kommune ønsker det.

Vi fortager en praktisk afprøvning, hvor borgeren kører en planlagt rute med forskellige trafikale udfordringer. Vi observerer borgerens evne til at betjene el-scooteren korrekt, samt vurderer om borgeren kan færdes sikkert i trafikken.

Resultatet af testen beskrives i en rapport med vores vurdering af om borgeren kan færdes forsvarligt på en el-scooter i trafikken.

Sådan henviser du en borger til Handicap Center Danmark

Du kan henvise personer med alle typer af handicap