Køretest til borger uden kørekort

Vi tester om borgeren har de fysiske samt de mentale forudsætninger, for at kunne erhverve et kørekort.

Er der behov for særlig indretning i bilen, for at borgeren kan få et kørekort?

Måling af kræfter i Newton

Målingerne foretages, hvis der er tvivl om, hvorvidt en borger har tilstrækkelige kræfter til at betjene en funktion i bilen.

Efterfølgende dokument med resultat af køretesten

Resultatet af den samlede køretest beskrives i en uddybende rapport, der indeholder måleresultater, beskrivelse af køretimen samt kørelærerens og fysioterapeutens samlede vurdering og anbefaling af kørekortkoder.

Test i DTS

DTS er en testmaskine, hvor vi kan foretage fysiske målinger af om en borger har tilstrækkelige kræfter i arme og ben til at betjene et rat, kobling, speeder- og bremsefunktion, samt foretage målinger af reaktionstid i forhold til betjening af bremsen. Resultatet af målingerne viser, hvilken særlig indretning borgeren har behov for, for at kunne køre bil på forsvarlig vis, samt hvilke kørekortkoder der skal påføres i kørekortet.

Køretime på manøvrebane med kørelærer og fysioterapeut

Handicap Center Danmark kan teste og vurdere, hvorvidt en borger har de fysiske og mentale forudsætninger for at erhverve et kørekort, samt om borgeren har behov for særlig indretning i en bil, for at kunne betjene den. Vi har specialiseret måleudstyr (DTS) og en skolevogn med automatgear, der kan indrettes så langt de fleste vil kunne køre bilen.

Når vi har foretaget relevante målinger og vurderet hvilken indretning, der er nødvendig, får borgeren en køretime på en manøvrebane for at teste om, det er den korrekte indretning, der er valgt. Der vil altid være en erfaren kørelærer og en fysioterapeut med under køretimen, hvor borgeren vil blive udfordret med forskellige øvelser, der tester både det fysiske og det mentale.

Lad os hjælpe dig tilbage bag rattet!

Ring til os på 73 70 80 31 eller mail os på dmh@handicapcenter.dk